Sunday, January 9, 2011

اندر جدال ایران واعراب

چند روز پیش در یکی از جمع هایه دوستانه بحثی در گرفت که به لحاظ فکری مرا کمی در گیر خودش کرد، این بحث خیلی تکراری وتقریبا ثابتی بین ما ایرانیان است به طور کلی باور عده ای ازما است!
جرقه آن هم از جایی شروع شد که یکی از دوستان شروع به نالیدن از وضعیت به حق ناحق این روزها کرد! ودیگری شروع به ریشه یابی آن، تا در کل  به حمله اعراب در چهارده قرن پیش رسیدند! وکل کاسه کوزه ها در سر این جاهل های سوسمار خور خرد کردند...
یاد کشور های آلمان و ژاپن میفتم که 50-60سال پیش در جنگ جهانی دوم شکست خوردند ، اولی را که با خاک یکسان کردند بعد از وسط به دو قسمت ، دومی را هم با دو بمب اتم( که خیلی ها دوست دارند) گذاشتن فرق سرش...
حالا با گذشت نیم قرن هردو این کشورها که ذکر کردم تبدیل به دو قطب موفق دنیای مدرن شده اند، حال حکایت ما چیست!؟ که بعد از حمله یک عده به قول خودمان پاپتی با شمشیر،شتر، و چکش بعد 1400سال هنوز ازجا بلند نشدیم! وداریم ازدرد جاش را می مالیم!
بعد هم بحث کشید به فوتبال وقضیه قطر وفحاشی به پادشاه وملکه محترم این امیر نشین کوچک در حاشیه خلیج همیشه فارس، کمی فکر کردم ببینم این بنده خدا ها چه گناهی مرتکب شده اند که مستوجب دشمنی دوستان ما قرار گرفته اند! نفهمیدم... غیر از این بود که پول  منابع طبیعی کشورشان را به اضافه  گازی که بین ما وآنها در میدان گازی مشترک پارس جنوبی  است! ورداشتند صرف آبادانی کشورشان کرده اند! شما چرا جز میزنید! مشاالله خود تون که بیشتر دارید هم پولش هم فضاش هم پتانسیلش!  پس چرا نکردید! نکند این ناکامی هم ریشه در1400 سا پیش دارد!
در کل اگر به این کشورها سر زده باشید یا که از احواشان خبر داشته باشید! میبینید که مردم دارند زندگیشان را می کنند! وتقریبا کاری به ما ندارند...
سر جمع می خواهم بگویم این طور حرفها برای ما ایرانی ها یک جنبه فرا فکنی دارد تا واقعیت!
بهتر است کار نامه نیم قرن گذشته خود را مرور کنیم و آنجا دنبال ریشه مشکلات بگردیم ...
توضیح: دو ستان اگر نظر خاصی داشتند به غیر از کامنت میتوانند ایمیل کنند!

2 comments:

 1. استاد
  ازتون خواهش می کنم
  انقدر خودتون دستتون رو نبوسید
  بذارید ما هم یه کمی ببوسیم


  از شاگردهای ارادتمنتون : ناجور

  ReplyDelete
 2. ای شاگرد احمق به زودی تنبه خواهی شد!

  ReplyDelete